Protocollen en werkafspraken

Handboeken:
Handboek Integraal Prenataal Huisbezoek
Handboek JGZ
Handboek Natale zorg
Handboek Postnatale zorg
Handboek Preconceptiezorg
Handboek Prenatale zorg

Protocollen en werkafspraken:

Anemie
Badbevalling
Behandeling hoge bloeddruk in het kraambed
Bloedverlies in de tweede helft van de zwangerschap
Bloedverlies in het eerste trimester
Client weigert zorg
Client weigert zorg (invulformulier)
Datering van de zwangerschap
De bewaking en het beoordelen van de CTG
De zwangere met extra aandacht
Diabetes gravidarum
Drugsgebruik in de zwangerschap
Epilepsie en zwangerschap
Fluxus in anamnese
Formulier voorbereiding GIB
Hyperbilirubinaemie
Hyperemesis gravidarum
Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap
Keuzehulp afwachten of inleiden
Langdurig gebroken vliezen á terme
Meconiumhoudend vruchtwater
Minder leven voelen
Niet ingedaald voorliggend deel 3e trimester
Obesitas
Parallelle acties verloskundige zorg Rivierenland
Pijnstilling tijdens de partus en in het kraambed
Preventie en behandeling van early-onset neonatale infecties
Protocol zorg buiten de richtlijn
Richtlijn borstvoeding
Roken werkafspraak
RTA Schildklier & Zwangerschap
Rubella en zwangerschap
SSRI gebruik in de zwangerschap
Stuitligging
Waterpokken contact in de zwangerschap
Werkafspraak 41 weken

Werkafspraak casemanager
Werkafspraak gezamenlijke besluitvorming en informed consent
Werkafspraak roken
Werkdocument kraamvrouwen
Zwangerschapsholestase

Tools t.b.v. implementatie handboeken:

Checklist implementatie zorgstandaard en zorgpaden
Checklist preconceptiezorg
Geboorteplan
Individueel zorgpad
Korte toelichting bij bevalplan
Toestemmingsformulier aanleveren en uitwisselen gegevens

Overig

Sociale kaart Kansrijke Start Tiel
Samenvatting Sociale kaart Kansrijke Start Tiel