Het individuele zorgpad

Naar aanleiding van het projectplan ‘Integrale Geboortezorg’ zijn er 6 handboeken opgesteld die het basiszorgpad omschrijven voor iedere (aanstaande) zwangere, barende en kraamvrouw.

Het basiszorgpad beschrijft de zorg die minimaal vereist is voor elke (aanstaande) moeder, haar (on)geboren kind en haar partner. Het doel van het uitwerken van het basiszorgpad en de daarmee gepaard gaande zes handboeken is: 

  • Te komen tot een systematische en uniforme benadering van de verloskundige zorg in de regio
  • Organiseren van eenduidige informatievoorziening en transparantie over de zorg
  • Optimalisatie van de kwaliteit van zorg
  • Meer continuïteit van zorg met streven van zorg op maat (de juiste zorgverlener op het juiste moment in zorg)

Het Zorgpad Zwangerschap kunt u hier inzien.

Het Individuele Zorgpad bestaat uit de volgende onderwerpen:

 

Zwanger worden

Zwanger zijn

De bevalling

Het kraambed