Het netwerk

“Zwanger worden, zwanger zijn en bevallen zijn unieke gebeurtenissen in een mensenleven”. In korte tijd vinden er grote veranderingen plaats, die voor de zwangere, haar partner en hun sociale omgeving zeer ingrijpend zijn.
Voor eenieder van hen zal dit een eigen en uniek proces in gang zetten. Dit proces willen wij zo goed mogelijk ondersteunen door het geven van zorg en begeleiding met ons team van zorgverleners. De zorg en begeleiding van ons team richt zich op zowel het fysieke, psychische als sociale welbevinden van de zwangere, haar partner en het (aanstaande) kind. En wordt gegeven met aandacht, respect, optimale kwaliteit en veiligheid”

Uitganspunten van samenwerking zijn:

Samenwerken op een gelijkwaardige manier, waarbij zeggenschap van de betrokken organisatie gelijkwaardig is geregeld.
Met explicatie aandacht voor samenwerking met respect en vertrouwen.
Vanuit de eigen identiteit van de beroepsgroepen
Vanuit de zelfstandigheid en autonome bedrijfsvoering van de bestaande organisaties.

Het Netwerk Geboortezorg Rivierenland bestaat uit de volgende ketenpartners:

 

  • Vakgroep Gynaecologie ZRT
  • Vakgroep Kindergeneeskunde ZRT
  • Verloskundigen vereniging Catena
  • Regionaal Netwerk Kraamzorg
  • Screeningscentrum IRIS