Het Netwerk Verloskundigen Vereniging Catena

De verloskundigen van Catena werken vanuit een door hen opgestelde missie en visie.

Missie
Als eerstelijns verloskundigen zijn wij professioneel begeleider van het totale (fysiologische) proces rond de geboorte: preconceptie, zwangerschap, bevalling, postnatale periode en anticonceptie. Daarnaast richten we ons op gezondheidsbevordering, preventie en psychosociale begeleiding van de zwangere, haar kind en haar partner.

Visie
De cliënt staat centraal.
Voor Catena betekent dat het volgende:

 • Wij begeleiden de zwangere, haar (ongeboren) kind en haar partner en richten ons daarnaast op de psychosociale begeleiding, waarbij we de fysiologie bewaken. We werken nadrukkelijk aan het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de cliënt, zodat die zich gezien en gesteund wordt tijdens de kinderwens, zwangerschap, bevalling, kraambed en anticonceptie. Medische en psychosociale begeleiding dus, met een scherp oog voor de persoonlijke behoeften van de cliënt.
 • De cliënt draagt eigen verantwoordelijkheid en heeft keuzevrijheid in het zorgproces. Daar gaan we respectvol en realistisch mee om. We informeren en adviseren de cliënt duidelijk en tijdig over de verschillende mogelijkheden.
 • De begeleiding vindt plaats bij de verloskundige en alleen bij de gynaecoloog als dit noodzakelijk is. De verloskundige vervult de poortwachter functie.
 • De cliënt krijgt duidelijke en eenduidige begeleiding. Om dat te borgen ontwikkeld Catena samen met de partners in het NGR-zorgpaden. Deze zorgpaden geven eenheid in beleid.
 • De individuele verloskundige zorgt ervoor dat het zorgpad nauwkeurig aansluit bij de persoonlijke wensen en behoeften van de cliënt. Eén van de verloskundigen binnen de betreffende praktijk bewaakt als casemanager het zorgpad van de zwangere, zodat zij verzekerd is van zorg op maat.

Kwaliteit

 • Alle verloskundigen binnen Catena werken volgens het beroepsprofiel, de richtlijnen en de visie van de KNOV. Daarnaast dient de verloskundige ingeschreven te zijn in het, voor haar functie relevante, kwaliteitsregister van de KNOV, net zoals in het echo-register, indien de verloskundige echoscopieën maakt. 
 • Als vereniging van verloskundigen werken we met de verschillende zorgverleners in de geboortezorg samen in het Netwerk Geboortezorg Rivierenland (NGR). Binnen het NGR worden werkafspraken gemaakt en gezamenlijke protocollen ontwikkeld. We maken gezamenlijk protocollen die we evalueren binnen een kwaliteitscyclus. Daarmee houden we de kwaliteit van de geboortezorg hoog.
 • We leveren een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek naar de verloskundige zorg.

Keuzevrijheid

 • Als het medisch mogelijk en verantwoord is, mag de cliënt zelf kiezen voor de plaats van bevalling. Tijdens de zwangerschap zal de verloskundige de cliënt uitgebreid voorlichten en de mogelijkheden bespreken. We gaan daarbij uit van de kracht van de vrouw en zij bevalt waar zij zich veilig voelt. Catena zal zich blijven inzetten voor deze keuzevrijheid.

Samenwerking

 • Als vereniging van verloskundigen maken we deel uit van de rechtspersoon Catena. Zo werken we intensief samen aan hoogwaardige geboortezorg in de regio. Daarnaast biedt deze samenwerking de gelegenheid om nieuwe vormen van zorg te ontwikkelen en te implementeren en de samenwerking met andere ketenpartners verder te optimaliseren.
 • Als samenwerkende verloskundigen staan we voor eenheid in beleid. De verschillende praktijken hebben daarom afspraken met elkaar gemaakt over de invulling van de geboortezorg waarbij de eigenheid van iedere praktijk blijft bestaan. Iedere zwangere, haar (ongeboren) kind en haar partner krijgen de zorg en begeleiding die bij hen past.
 • In de toekomst willen de geboortezorg verlenen vanuit een integraal zorgmodel. Optimale samenwerking, met respect voor elkaars expertise en professionaliteit.

De verloskundigen werkzaam in regio Rivierenland hebben zich verenigd in de Verloskundigen Vereniging Catena. De betekenis van Catena is ‘ketting’ of ‘keten’.

De volgende verloskundigenpraktijken zijn aangesloten bij Catena:

Verloskundig Centrum Meno

(Tiel e.o.)

Dodewaardlaan 5-07  4006 EA Tiel
T: 0344 – 627 257
W: www.verloskundigcentrummeno.nl

Verloskundigenpraktijk De Heuvelrug

(Rhenen, Heuvelrug, Achterberg)

Schoneveld 29  3911 XR Rhenen
T: 06-22497929
E: info@heuvelrugverloskundigen.nl
W: www.heuvelrugverloskundigen.nl

Verloskundigepraktijk De Toekomst

(West-Betuwe e.o.)

Rijksstraatweg 64-11  4191 SG Geldermalsen
T: 0345 – 473 963
E: info@vpdetoekomst.nl
W: www.vpdetoekomst.nl

Verloskundigenpraktijk Tiel

(Tiel e.o.)

Dodewaardlaan 5-02  4006 EA Tiel
T: 0344 – 620 187
E: info@verloskundigenpraktijktiel.nl
W: www.verloskundigenpraktijktiel.nl

Verloskundigenpraktijk Overbetuwe

(Zetten, Heteren, Herveld e.o.)

Hoofdstraat 74 6671 CG Zetten
T: 0488-440304
W: www.verloskundigenoverbetuwe.nl

Verloskundigenpraktijk De Ronding

(Culemborg e.o.)

Elisabethdreef 4  4101 KL Culemborg
T: 0344 – 674 729
E: info@deronding.nl
W: www.deronding.nl

Verloskundigen Praktijk Ochten

(Ochten e.o.)

Eikenlaan 29  4051 EP Ochten
T: 0344 – 642 350
E: team@verloskundigenochten.nl
W: verloskundigenochten.nl

Verloskundigenpraktijk De BetuweWaard

(West-Betuwe en BommelerWaard)

Steenweg 54  4181 AM Waardenburg
T: 0418 – 648 777
E: info@debetuwewaard.nl
W: www.debetuwewaard.nl