Welkom op de site van het Netwerk Geboortezorg Rivierenland

Zwanger worden, zwanger zijn en bevallen zijn unieke gebeurtenissen in een mensenleven.
In korte tijd vinden er grote veranderingen plaats, die voor de zwangere, haar partner en hun sociale omgeving zeer ingrijpend zijn. Voor eenieder van hen zal dit een eigen en uniek proces in gang zetten.
Dit proces willen wij zo goed mogelijk ondersteunen door het geven van zorg en begeleiding met ons team van zorgverleners.

In 2009 verscheen het stuurgroep rapport ‘Een Goed Begin’. Voor zorgverleners betrokken bij de geboortezorg in Rivierenland was dit aanleiding om in 2013 hun krachten te bundelen. Het bestaande verloskundig samenwerkingsverband (VSV) Rivierenland heeft zich omgevormd tot Netwerk Geboortezorg Rivierenland (NGR).

Binnen het Netwerk Geboortezorg Rivierenland (NGR) dragen we zorg voor zowel het fysieke, psychische als sociale welbevinden van de zwangere, haar partner en het (aanstaande) kind. U kunt van ons zorg verwachten die wordt gegeven met aandacht, respect, optimale kwaliteit en veiligheid.

Het NGR bestaat uit
Ziekenhuis Rivierenland
Verloskundigen Vereniging Catena
Netwerk Kraamzorg Rivierenland
Screeningscentrum IRIS

Op deze website willen we u inzichtelijk maken en uitleg geven met welke zorgverleners u te maken kunt krijgen bij een kinderwens, zwangerschap, bevalling of kraambed.
Daarnaast kunt u meer informatie vinden over onze werkwijze (integraal zorgpad) en de projecten waar we ons mee bezig houden.

Inloggen voor leden

Zorgprofessionals binnen het Netwerk Geboortezorg Rivierenland kunnen hieronder inloggen om werkgroepen, notulen, nieuwsbrieven, protocollen en werkafspraken in te zien.