Het Netwerk Vakgroep Kindergeneeskunde

De kinderarts speelt soms al een rol voor of tijdens de zwangerschap. Het is mogelijk dat ziektes die in de familie voorkomen, aangeboren afwijkingen of problemen tijdens de zwangerschap, mogelijk gevolgen voor de (nog ongeboren) baby kunnen hebben, wordt het advies van de kinderarts gevraagd. Zo wordt al vroeg alles in het werk gezet om uw kindje de beste start te geven. Zo nodig kan ook tijdens de zwangerschap al een gesprek met de kinderarts plaatsvinden. Als je baby na de geboorte mogelijk op de kinderafdeling moet worden opgenomen, kun je een afspraak maken voor een rondleiding op de afdeling Kind&Jeugd.

Wanneer je kindje in het ziekenhuis geboren wordt is de kans groot, dat één van de kinderartsen je baby nakijkt voordat jullie samen naar huis gaan. Als het nodig is, is de kinderarts ook bij de bevalling aanwezig.

Om de beste zorg voor je kindje te kunnen leveren werken wij nauw samen met de gynaecologen, verloskundigen, huisartsen en de jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau).

Mocht je kind intensievere zorg nodig hebben dan wij kunnen bieden, dan overleggen wij met de neonatologen van het Wilhelmina Kinderziekenhuis.

Meestal blijft uw kindje bij u op de kraamsuite. Als extra observaties van uw kindje nodig zijn of bloedsuikercontroles dan kan dat op de kraamsuite gebeuren.

Mocht je kind intensievere observatie en zorg nodig hebben, omdat het bijvoorbeeld te vroeg geboren is, geel ziet of mogelijk een infectie heeft, dan wordt het opgenomen op de afdeling Kind&Jeugd.

Omdat wij moeder en kind niet willen scheiden, kan moeder ook op de kinderafdeling worden opgenomen. Zij krijgt hier dan ook de benodigde zorg. Daarnaast kan de andere ouder inroomen* op dezelfde kamer.  Ook als de kraamtijd voorbij is, kan één van de ouders altijd bij het kindje blijven inroomen. Zo kunt u zo snel mogelijk vertrouwd raken met uw kindje. Uiteraard krijgt u daarbij alle noodzakelijke begeleiding.

* Inroomen betekent dat u bij uw kindje op de kamer verblijft en waar mogelijk zelf voor uw kindje zorgt, daarnaast krijgt u een ontbijt van het ziekenhuis, voor de overige maaltijden kunt u gebruik maken van het restaurant, of zelf eten mee (laten) nemen.

De begeleiding en zorg bij borstvoeding heeft geresulteerd in het certificaat  Baby Friendly Hospital

De kinderafdeling is sinds maart 2012 in het trotse bezit van drie Smiley’s (Vereniging Kind en Ziekenhuis).

Het team van de afdeling Kind&Jeugd

Het team van de Kind en jeugdafdeling (B5) bestaat, naast de kinderartsen, uit een groot aantal gespecialiseerde enthousiaste kinderverpleegkundigen, kinderverpleegkundigen met specialisatie neonatologie en/of kinder-intensive care en verpleegkundigen in opleiding voor de specialisatie kinderverpleegkunde en 2 pedagogisch medewerkers. Ook is er een lactatiekundige aanwezig. Indien noodzakelijk kan ook de kinderfysiotherapeut, logopedist of het medisch maatschappelijk werk bij jou en je kindje langskomen. Verder werken we mee aan het opleiden van coassistenten, die vanuit de opleiding in het Wilhelmina Kinderziekenhuis op onze afdeling stagelopen.

Afdeling kind en jeugd is te bereiken op 0344-674671 en zit op de 5e verdieping (B5)

Kijk voor meer informatie op:

www.ziekenhuisrivierenland.nl/afdelingen/kindergeneeskunde

www.ziekenhuisrivierenland.nl/afdelingen/kindergeneeskunde/verpleegafdeling-kind-jeugd