Kraamzorg regio Rivierenland

Het Netwerk Kraamzorg Rivierenland bevordert de kwaliteit van de kraamzorg in de regio en de samenwerking met alle partners in de geboortezorg.

Deze kraamzorgorganisaties zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van 4 kerntaken:

  • Vóór de bevalling Prenatale voorbereiding door o.a. voorlichtingsbijeenkomsten en huisbezoek;
  • Tijdens de bevalling: Bevallingsassistentie
  • Na de bevalling: Zorg tijdens het kraambed
  • Tijdens en na het kraambed: Afstemming, registratie & overdracht van zorg

Vóór de bevalling
Vanaf de 28e week wordt de intake gehouden, dit gebeurt bij je thuis of telefonisch. De gezinssituatie en de zorgwensen/behoeften worden in kaart gebracht Daarnaast krijg je informatie over de taken van de kraamverzorgende, worden wederzijdse verwachtingen besproken en afspraken vastgelegd. Met behulp van het Landelijk Indicatie Protocol wordt gekeken op hoeveel uur zorg u recht heeft.

Bevallingsassistentie
Wanneer je gaat bevallen assisteert de kraamverzorgende de verloskundige en begeleidt ze jou en je partner op deskundige wijze. Dit doen wij zowel thuis als in het ziekenhuis bij een poliklinische bevalling. Indien je medisch bevalt dan zal de begeleiding plaats vinden door een kraamverpleegkundige van de afdeling. Na de geboorte verleent de kraamverzorgende de eerste zorg aan jou en je kindje, zoals begeleiding bij het aanleggen bij borstvoeding, begeleiding onder de douche en het aankleden van uw kindje, maar ook houdt zij je gezondheid en die van je kindje nauwlettend in de gaten. Indien je in het ziekenhuis bent bevallen gaat de kraamverzorgende met je mee naar huis.

Zorg tijdens het kraambed
De kraamverzorgende is over het algemeen t/m de 8e dag na de geboorte bij je thuis om de zorg aan jou, je kindje en overige gezinsleden te verlenen aan de hand van een zorgplan. Ze helpt je op weg door een aantal taken van je over te nemen en je te begeleiden zodat je zowel lichamelijk als geestelijk kan herstellen. De kraamverzorgende geeft de juiste (medische) verzorging aan jou en je pasgeborene. Je krijgt informatie over gezondheidsaspecten die van belang zijn voor jou en je gezin, over voeding, hygiëne, slaap-/waakritme van je kind, ligging van uw pasgeborene, huilgedrag en troosten enzovoort.

Wanneer er complicaties zijn tijdens de kraamtijd zal het zorgplan aangepast worden, indien nodig worden er extra uren zorg geïndiceerd in overleg met de verloskundige. In incidentele gevallen wordt contact opgenomen met de huisarts.

Afstemming, registratie & overdracht van zorg
Naast de verloskundige werkt de kraamverzorgende samen met de kraamafdeling van het ziekenhuis ten behoeve van de overdracht, gezamenlijke protocollen en de jeugdgezondheidszorg. Ook kan er samengewerkt worden met een lactatiekundige bij borstvoedingsproblematiek.


De volgende kraamzorgorganisaties zijn aangesloten bij het NGR en hebben een toelatingsovereenkomst met het Ziekenhuis Rivierenland:

RST zorgverleners

T: 0342 – 422324
W: www.rstzorg.nl

Natus kraamzorg

T: 0418 – 661 307
W: www.natus.nl

XL Kraamzorg

T: 0183 – 850 786
W: www.kraamzorgxl.nl

Kraamzorg De Waarden

T: 088 – 130 1717
W: www.kraamzorgdewaarden.nl

Kraamzorg Betuwe& Gelderse Vallei

T: 0488 – 482 151
W: www.bgvallei.nl

Kraamzorg zuid Gelderland

T: 024 – 309 4800
W: www.kraamzorgzuidgelderland.nl