vaNVoorlichting

Wij ondersteunen, informeren, adviseren en controleren jullie. Dit doen wij door middels van informatie op de website, patiëntenfolders, counselingsgesprekken en informatieavonden. Kijk voor meer informatie ook op de website van je eigen verloskundige zorgverlener.

Informatieavonden
Je kunt een informatieavond bijwonen in je verloskundigenpraktijk of het ziekenhuis. In het ziekenhuis worden informatieavonden georganiseerd over borstvoeding en bevallen: https://www.ziekenhuisrivierenland.nl/over-ons/agenda

Patiëntenfolders
Folder Kinderen Krijgen? Denk na over risico’s op uw werk
Folder zwanger
Alcohol en roken, voor tijdens en na de zwangerschap
Folder PNS
Folder SEO
Folder Screeningen bij pasgeborenen. Hielprik en gehoorscreening.

Multidisciplinair overleg
Tijdens de intake en gedurende de zwangerschap past de verloskundig zorgverlener continu risicoselectie toe en stemt de zorg hierop af. Wanneer er meerdere risicofactoren zijn of deze niet duidelijk beschreven worden in een protocol dan worden deze zwangere besproken in het multidisciplinaire overleg (MDO). Deze MDO’s vinden iedere 4-6 weken plaats tussen een verloskundigenpraktijk en een gynaecoloog. Het voordeel is dat er meerdere zwangere tegelijk besproken kunnen worden en de zwangere hierdoor minder belast wordt met bezoeken aan het ziekenhuis.

Naast MDO’s tussen verloskundigen en gynaecologen kunnen er ook MDO’s zijn tussen verloskundigen, kraamzorg, huisartsen en met de JGZ in bijvoorbeeld het voorzorg traject.

Voor bespreking van de zwangere in het MDO is haar toestemming nodig.

POP-poli
Deze multidisciplinaire besprekingen zijn bedoelt voor zwangeren die extra aandacht nodig hebben. Hierbij wordt de zorg in kaart gebracht en zo nodig kan er vanuit deze bespreking extra ondersteuning ingezet en aangeboden worden aan de zwangere (en partner).

Iedere eerste donderdag van de maand vinden POP besprekingen plaats in het ziekenhuis. Tijdens de POP poli zijn de volgende zorgverleners aanwezig: gynaecoloog, verloskundige, kinderarts, MMW, psychiater, psychiatrisch verpleegkundige en bij voorkeur tevens de huisarts.

Een randvoorwaarde is dat de zwangere toestemming heeft gegeven om te mogen bespreken op de POP poli.

 Voor meer informatie bekijk de folder

Nuttige websites

Preconceptioneel advies www.strakszwangerworden.nl
Foliumzuuradvies www.slikeerstfoliumzuur.nl
Informatie over erfelijke aandoeningen www.erfocentrum.nl
Informatie en ondersteuning bij stoppen met roken www.rokeninfo.nl
Informatie over alcohol en zwangerschap www.alcoholinfo.nl
www.alcoholenzwangerschap.nl
Informatie over drugs en zwangerschap www.drugsinfo.nl
Ongewenste zwangerschap / tienerzwangerschap www.fiom.nl
Moeders voor Moeders
Alles over gezond eten voor en tijdens de zwangerschap www.voedingscentrum.nl
Tienermoeders www.tienermoeders.nl
Ouders van meerlingen www.nvom.net
Kenniscentrum letselpreventie www.veiligheid.nl
Informatie rondom de zwangerschap www.deverloskundige.nl
Patiëntenplatform van gynaecologen voor vrouwen www.degynaecoloog.nl
Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen
Nederlandse vereniging voor obstetrie en gynaecologie
Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen 
Informatie over borstvoeding www.lalecheleague.nl
Kennisplatform Kraamzorg www.kraamzorg.nl
Nederlands centrum jeugdgezondheid
JGZ GGD Gelderland Zuid
JGZ STMR
Uitgebreide informatie over anticonceptie